Regulamin

GO Apartments Spółka Cywilna

  • 1. Postanowienia ogólne
   • 1.1 Nazwa oraz siedziba firmy: GO APARTMENTS S.C. OLGIERD GOŁUBNICZY I ANDRZEJ OMICIŃSKI, adres siedziby – ul. Dymna 9, 02-411 Warszawa. Biuro obsługi klienta: Biuro GO Apartmens – ul. Kolejowa 45A, lokal 101, piętro 1, 01-210 Warszawa.
   • 1.2 Poniższy regulamin obowiązuje wszystkich gości GO Apartments oraz osoby trzecie, które przebywają w apartamentach podczas trwania rezerwacji. Dokonując rezerwacji oraz podpisując kartę meldunkową gość oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje warunki rezerwacji.
   • 1.3 Właściciele oraz personel GO Apartments proszą o przestrzeganie każdego z punktów regulaminu.
  • 2. Zasady rezerwacji
   • 2.1 Rezerwacje mogą być dokonywane bezpośrednio w obiekcie, drogą telefoniczną, mailową lub poprzez portal rezerwacyjny.
   • 2.2 Dokonując rezerwacji gość powinien podać następujące dane:
    – imię i nazwisko
    – adres zameldowania
    – telefon kontaktowy  oraz adres e-mail
    – życzenia dodatkowe
   • 2.3 Opłata za wynajem apartamentu pobierana jest z góry lub najpóźniej w dniu zameldowania. Istnieje możliwość opłaty w późniejszym terminie po ustaleniu formy płatności z personelem GO Apartments.
   • 2.4 Obsługa GO Apartments podczas zameldowania ma prawo poprosić gościa o dane karty kredytowej lub pobrać kaucję na poczet ewentualnych strat. Zwrot kaucji następuje w dniu wymeldowania, w przypadku braku stwierdzenia zniszczeń w apartamencie.
   • 2.5 Cena apartamentu obejmuje pełen koszt pobytu gości w apartamencie, dla zameldowanej liczby osób oraz terminu, określonych w rezerwacji.
   • 2.6 Warunki anulacji lub zmiany rezerwacji uzależnione są od wybranej oferty. W przypadku wyboru oferty bezzwrotnej bezkosztowa anulacja jest niemożliwa. W przypadku wyboru oferty standardowej / elastycznej anulacja możliwa jest do 24 h przed datą zameldowania. W przypadku ofert specjalnych i promocji sezonowych, szczegółowe warunki rezerwacji i anulacji określone są w systemie rezerwacji.
   • 2.7 Obiekt GO Apartments zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji w wyjątkowych przypadkach (takich jak awarie, przerwy w dostawach mediów).
  • 3. Zasady obowiązujące gości podczas pobytu w apartamencie
   • 3.1 Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14:30 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.
   • 3.2 Gość zobowiązany jest powiadomić personel GO Apartments o planowanej godzinie przyjazdu. Zameldowanie gości możliwe jest w godzinach 14.30.00-22.30. W przypadku niestandardowych godzin zameldowania goście proszeni są o kontakt z personelem GO Apartments.
   • 3.3 Przy spełnieniu warunków dotyczących obłożenia obiektu możliwe jest wcześniejsze zameldowanie lub, późne wymeldowanie po uprzednim kontakcie z personelem. Goście proszeni są o zgłoszenie takiej prośby do 3 dni przed planowanym przyjazdem. Usługa może być dodatkowo płatna.
   • 3.4 Klucze do apartamentu wydawane są podczas zameldowania gościa w apartamencie.
   • 3.5 Niezwłocznie po zameldowaniu Goście powinni sprawdzić wynajmowany apartament. W przypadku stwierdzenia usterek lub zniszczeń należy niezwłocznie poinformować o tym personel GO Apartments. Nie zgłoszenie szkód lub nieprawidłowości może spowodować obciążenie gościa kosztami naprawy usterek w apartamencie.
   • 3.6 Do zamieszkania w apartamencie uprawnione są tylko osoby, które zostały zameldowane przez personel GO Apartments. Liczba osób nie może być większa niż podana w rezerwacji potwierdzonej przez GO Apartments.
   • 3.7 Goście obiektu zobowiązują się do przestrzegania ciszy nocnej w obiekcie. Cisza nocna trwa w godzinach 22.00-7.00.
   • 3.8 Goście GO Apartments oświadczają, że będą korzystać z apartamentów zgodnie z ich przeznaczeniem.
   • 3.9 W przypadku skarg innych mieszkańców na uciążliwe zachowanie Gości GO Apartments, a w przypadku interwencji ochrony budynku lub policji GO Apartments nałoży na gości karę w wysokości 500pln/120 euro
   • 3.10 W apartamentach oraz w garażu obowiązuje zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. W przypadku złamania zakazu personel GO Apartments ma prawo obciążyć gości karą w wysokości 500pln/120 euro.
   • 3.11 Gość oświadcza, że apartament najęty zostanie tylko na cele mieszkalne. Gość odpowiada za zachowanie osób trzecich oraz wszelkie szkody powstałe w lokalu podczas trwania pobytu.
   • 3.12 Podczas wymeldowania gość zobowiązany jest do zwrotu kluczy ( pilota) personelowi GO Apartments.
   • 3.13 W przypadku nie zwrócenia lub zgubienia kluczy ( pilota) gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 zł.
   • 3.14 Personel GO Apartments przed wymeldowaniem gościa zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego lokalu.
   • 3.15 W przypadku stwierdzenia usterek powstałych podczas pobytu, gość zobowiązany jest do usunięcia szkód lub pokrycia kosztów naprawy.
   • 3.16 Środki mające na celu pokrycie ewentualnych szkód zostaną wpłacone przez gościa w gotówce najpóźniej w dniu wymeldowania lub zostaną pobrane z karty kredytowej gościa podanej przy dokonywaniu rezerwacji lub zameldowaniu. Korzystając z usług noclegowych jednocześnie gość wyraża zgodę na obciążenie podanej karty kredytowej na poczet usunięcia szkód powstałych z winy gościa.
   • 3.17 Wszelkie usterki i niedogodności nie leżące po winie gościa będą zgłaszane personelowi GO Apartments w celu, jak najszybszego usunięcia ich i zapewnienia gościom najwyższego standardu pobytu.
   • 3.18 GO Apartments S.C. nie ponosi odpowiedzialności za dobra materialnie gości, które znajdują się w najmowanym apartamencie.
  • 4. Reklamacje
   • 4.1 Reklamacje powinny być składane mailowo na adres : hotel@go-apartments.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać : numer rezerwacji, daty pobytu, dane kontaktowe oraz szczegółowy opis przedmiotu reklamacji. Obiekt GO Apartments rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.