Polityka prywatności – Ochrona danych osobowych
POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych przez GO Apartments

GO Apartments szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się przechowywać informacje o Tobie w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Wejście na naszą stronę internetową jest równoznaczne ze zgodą na naszą politykę dotyczącą ochrony danych osobowych, w szczególności o wykorzystaniu tych informacji, o których mowa poniżej.

Przy dokonywaniu rezerwacji usług noclegowych Klient proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do potwierdzenia rezerwacji oraz późniejszej identyfikacji Klienta. Przed rozpoczęciem pobytu Klient wypełnia (lub zostaje wpisany do systemu rezerwacji) w formularz rejestracyjny, w którym proszony jest o podanie danych identyfikujących go jako stronę umowy o świadczenie usług noclegowych. Wypełnienie formularza w zakresie rubryk: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email  oraz numer dokumentu tożsamości jest obowiązkowe. Klient podczas meldowania proszony jest również o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Klienci, którzy chcą otrzymywać informacje marketingowe od GO Apartments w formie wiadomości e – mail, mogą podać adres swojej poczty elektronicznej zaznaczając odpowiednią rubrykę w formularzu rejestracyjnym.
Dane osobowe mogą być gromadzone przez GO Apartments również w innych sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla realizacji określonego celu, zgodnego z prawem (wypełnianie dokumentów księgowych, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, załatwianie kwestii spornych, rejestracja w programach lojalnościowych, formularz kontaktowy).

Dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacji Klienta jako strony umowy o świadczenie usług noclegowych, dla celów wykonania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez GO Apartments  dla celów marketingu własnych usług / produktów. Marketing własnych usług / produktów polega w szczególności na wysyłaniu niezapowiedzianych wiadomości e – mail do osób, których dane kontaktowe zostały udostępnione GO Apartments i podczas rezerwacji on-line bądź przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego w recepcji GO Apartments. Klient w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do tego celu.
GO Apartments zobowiązuje się nie przekazywać osobistych informacji o Użytkowniku osobom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

GO Apartments nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych Klientów innym podmiotom, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa bądź jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń GO Apartments  w przypadku naruszenia jego praw / dóbr przez Klienta.
Dane osobowe przechowywane są tylko przez okres niezbędny dla realizacji celów wynikających z powyższych zapisów oraz przepisów prawa.
GO Apartments  zobowiązuje się także nie przekazywać danych osobowych krajom nie objętym Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. oraz przetwarzać dane w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Odstępstwem od tych zasad będzie wyłącznie zgoda wyrażona przez Użytkownika.

Jedynie osoby upoważnione przez Administratora danych oraz osoby obsługujące witryny internetowe GO Apartments mają dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Użytkowników serwisu. Osoby te mają obowiązek zachowania danych w ścisłej tajemnicy. GO Apartments stosuje środki organizacyjne i techniczne, aby chronić dane osobowe swoich Klientów przed ich nielegalną lub przypadkową zmianą, zniszczeniem bądź utratą, jak również przed dostępem osób niepowołanych bądź przed ich nieuprawnionym rozpowszechnianiem.

Strony internetowe GO Apartmnts

Linki / przekierowania do stron internetowych innych podmiotów zostały zamieszczone w treści serwisu wyłącznie dla wygody jego użytkowników. GO Apartments nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez właścicieli innych witryn, jak również za politykę ochrony prywatności innych podmiotów.

Google Analytics
GO Apartments używa  Google Analytics oraz Google Analytics Remarketing, serwisów analitycznych, dostarczanych przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Google Analytics i Google Analytics Remarketing wykorzystują cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze, aby przy ich pomocy przeanalizować działania Użytkowników na stronie. Informacje utworzone przez cookies, o sposobie w jaki korzystasz ze strony (w tym Twój adres IP), będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerze w Stanach Zjednoczonych. Odkąd GO Apartments uruchomiło anonimizację IP, Twój adres IP będzie skracany w obrębie państw Unii Europejskiej oraz innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w szczególnych przypadkach Twój pełny adres IP zostanie przesłany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony. Google wykorzystuje te informacje do oceny Twojej aktywności na stronie i sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej. Google nie będzie łączył Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Możesz odmówić używania cookies poprzez wybranie ustawień w Twojej przeglądarce. Proszę mieć jednak na uwadze, że poprzez to możesz nie mieć możliwości pełnego korzystania ze strony internetowej. Poprzez używanie tej strony internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez Google w sposób i w celu opisanym powyżej. Możesz uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzanie informacji zapisywanych poprzez użycie cookies, poprzez ściągnięcie i zainstalowanie wtyczki z podanego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Jeśli korzystasz z urządzeń mobilnych użyj linku Deaktywuj Google Analytics, aby uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych ze strony GO Apartments. Jeśli zdecydujesz się to zrobić, narzędzie Opt-Out-Cookie zostanie zapisane na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz wszystkie pliki cookies z Twojego urządzenia, Opt-Out-Cookie zostanie także usunięte – wtedy będziesz musiał ponownie kliknąć w link instalacyjny.
Poza Google Analytics GO Apartments używa także “Google AdWords”. AdWords jest wykorzystywany w celu używania narzędzia Conversion-Tracking, które ocenia efektywność pewnych treści i funkcji na stronie internetowej. AdWords tworzy i przechowuje cookies, po tym jak klikniesz w treści. Te cookies nie są wykorzystywane w celu identyfikacji, dostarczają tylko informacji, gdzie odwiedzałeś te same treści w przeciągu 30 dni. Możesz uniemożliwić Twojej przeglądarce przechowywanie tych danych poprzez wybranie odpowiednich ustawień

Cookies
Strona www.go-apartments.pl korzysta z tzw. „Cookies”. Poprzez pliki „Cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „Cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „Cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.
W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „Cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „Cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „Cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Ograniczenie stosowania plików „Cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.go-apartmets.pl
GO Apartments zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Z tego też względu, zachęcamy do regularnego sprawdzenia jej treści, w szczególności przed dokonaniem rezerwacji w GO Apartments.

Żadne dane osobowe nie będą wyjawiane osobom trzecim inaczej, niż w wyżej opisanej sytuacji, chyba że Użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na ich ujawnienie. GO Apartments może ujawnić dane osobowe tylko w sytuacji nakazanej przez prawo, w celu przeciwdziałania niebezpieczeństwu publicznemu oraz jako pomoc w dochodzeniu kryminalnym.

Prawo do dostępu, zmiany, skasowania lub zablokowania danych osobowych
Każdy Użytkownik ma prawo dostępu oraz prawo do zmiany, skasowania oraz zablokowania swoich danych osobowych, która są przechowywane i przetwarzane przez GO Apartments.

Użytkownik ma także prawo w każdym momencie do pełnego lub częściowego wycofania zgody na przetwarzanie w przyszłości swoich danych przez GO Apartments.
Można to zrobić poprzez Internet pod adresem: hotel@go-apartments.pl
albo listownie na adres:
GO APARTMENTS S.C. , 02-411 Warszawa , ul. Dymna 9

Postanowienia ogólne W kwestiach nie ujętych w poniższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.